Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp in Pazhou Complex Quảng Châu từ 9 đến 11 tháng

 “Triển lãm quốc tế công nghiệp in Nam Trung Quốc” (In Nam Trung Quốc)  diễn ra từ ngày 9 đến 11 tháng 3 năm 2001. Các tổ chức, cá nhân nào có nhu cầu tham dự xin liên hệ với công ty.